wzór umowy o współpracy | Politechnika Gdańska

Treść strony

wzór umowy o współpracy

Wzór umowy o współpracy przy realizacji programu "Doktorat wdrożeniowy" ustalają strony tej umowy.

Umowę należy zawrzeć bezzwłocznie po przystąpieniu do realizacji programu, nie później niż
do 30 września pierwszego roku akademickiego, na który przyznane są środki.

 Niezawarcie umowy we wskazanym terminie jest jednoznaczne z zakończeniem udziału w programie