wzór umowy do programu | Politechnika Gdańska

Treść strony

wzór umowy do programu

Umowa określa warunki realizacji, finansowania oraz rozliczania stypendium doktoranckiego, zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego, kosztów ubezpieczenia społecznego i dofinansowania kosztów wykorzystania infrastruktury w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy". Umowa jest podpisywana pomiędzy Uczelnią a Ministerstwem.