Bazy patentowe on-line | Politechnika Gdańska

Treść strony

Bazy patentowe on-line


Bazy dostępne on-line to dostęp on-line do dokumentów patentowych z całego świata wynalazki i wzory użytkowe

Bazy krajowe

1. Bazy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej - umożliwiają wyszukiwanie przedmiotów własności przemysłowej:  
znaków towarowych, wynalazków, patentów europejskich, dodatkowych praw ochronnych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych.
Dostępne kolekcje: BUP, WUP, E-rejestr, Opisy Patentowe, Skróty opisów patentowych, Opisy wzorów użytkowych, Opisy wzorów przemysłowych, Tłumaczenia Patentów Europejskich z uwzględnieniem polskich znaków.

Bazy międzynarodowe

2. Espacenet - baza dokumentów patentowych EPO, WIPO (OMPI) oraz innych krajów
3. PATENTSCOPE baza WIPO - zasobna w zgłoszenia międzynarodowe od 1978 r.
4. DepatisNET - baza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej - Niemcy
5. USPTO - baza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

6. European Patent Register - rejestr zgłoszeń patentowych i patentów EP
7. European Publication Server - baza pełnych tekstów zgłoszeń i opisów patentowych EP gromadzonych od 1978 r.

8. Baza patentowa komercyjna PatBase - wyszukiwanie patentów z całego świata oraz analizy patentów wyszukanych.
Możesz korzystać z wielu opcji wyszukiwań jak m.in. wyszukiwanie semantyczne, używające w poszukiwaniu fragmentu tekstu z patentu /tekstu naukowego, Wyniki można sortować i przeglądać w zwizualizowanej formie dzięki grafom tworzonym według ustalonych własnych potrzeb, czy klastrom, automatycznie i interaktywnie nakreślającym pola aktywności branżowej.

Wzory przemysłowe 

9. narzędzie do wyszukiwania wzorów przemysłowych wzory w Unii Europejskiej i poza jej granicami - EUIPO, zasobna w dane z rejestrów uczestniczących urzędów, WIPO i EUIPO 
10. Hague-Express baza WIPO - zasobna w międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych 

Znaki towarowe

11. znaki towarowe TMview narzędzie do wyszukiwania znaków towarowych znaki towarowe w Unii Europejskiej i poza jej granicami - EUIPO /Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej/ zasobna w dane o znakach towarowych z różnych urzędów ds. własności przemysłowej 
12. ROMARIN baza WIPO - zasobna w międzynarodowe znaki towarowe