European Inventor Award | Politechnika Gdańska

Treść strony

European Inventor Award

European Inventor Award 2022 

Otwarte nominacje do Nagrody 2022 Europejskiego Urzędu Patentowego European Patent Office EPO

Geniusz nigdy nie powinien być utrzymywany w tajemnicy! Jeśli znasz pioniera wynalazcę, którego praca tworzy bezpieczniejszą, mądrzejszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich, zapraszamy do nominowania go do nagrody Europejskiego Wynalazcy w 2022 roku. Możesz zaproponować wynalazcę w dowolnej z istniejących kategorii czy w niedawno wprowadzonej kategorii nagroda Młodych Wynalazców.

Możesz zaproponować wynalazcę lub siebie. Termin składnia wniosków mija o północy, 1 października 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat każdej kategorii, nagrody i sposobu zgłaszania nominacji można znaleźć w linkach poniżej 

Wyznacz wynalazcę


European Inventor Award 2021 - ta podróż przez wynalazki z Europejskim Urzędem Patentowym jest już zakończona. Chcesz zobaczyć ulubionego wynalazcę na podium cyfrowej sceny europejskiej - sprawdź poniższą listę finalistów z 2021 roku.

Finaliści 2021 (wyniki z 17 czerwca 2021 r.) 

Organizator: Europejski Urząd Patentowy