Nasza oferta | Politechnika Gdańska

Treść strony

Nasza oferta

Oferta PATLIB

Usługi podstawowe

- dostęp do dokumentacji patentowej  
- dostarczenie dokumentacji patentowej
- usługi helpdesku

Usługi zaawansowane

- prowadzenie poszukiwań - bibliograficzne (numer patentu, nazwisko/ nazwa wynalazcy lub zgłaszającego, status prawny zgłoszenia)
- prowadzenie poszukiwań - w dziedzinach techniki (stan techniki, sprawdzanie nowości, poszukiwanie naruszeń)
- dostarczanie wraz z raportem informacji wyjaśniających w formie komentarzy
- monitoring IP (regularne dostarczanie np.: co tydzień, co miesiąc, co kwartał informacji na temat nowo opublikowanych praw wyłącznych lub zmian w ich stanie prawnym)
- analizy statystyk patentowych (dostarczenie informacji na temat: trendów w technice,  działań konkurentów, w oparciu o statystyczne opracowanie danych patentowych)
-szkolenia w zakresie:

 • prawo własności przemysłowej 
 • bazy patentowe  
 • prowadzenie poszukiwań informacji patentowej

- seminaria, prelekcje, warsztaty, konferencje

Nasze zasoby
 • w bazach patentowych, także komercyjnych  pg.edu.pl/zrp/wspieranie-innowacji-patlib/bazy-patentowe-line
 • bazy patentów
 • bazy wzorów użytkowych
 • bazy wzorów przemysłowych
 • bazy znaków towarowych  
 • bibliografia, skróty oraz pełne teksty opisów patentowych z całego świata (w tym europejskich i międzynarodowych) na nośniku papierowym
 • wydawnictwa Urzędu Patentowego RP
 • polskie opisy patentowe (wybrane)
 • książki i czasopisma z zakresu ochrony przemysłowej oraz literatura pomocnicza (m.in. akty prawne, orzecznictwo)
 • teksty Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
 • międzynarodowe klasyfikacje dla wzorów przemysłowych i znaków towarowych
 • materiały informacyjne UPRP, EPO, WIPO

Zatem jeśli szukasz abstraktów lub opisów patentowych (w języku angielskim, w językach niełacińskich - japońskim, chińskim, koreańskim, rosyjskim, tajskim) pomożemy, umożliwiamy i ułatwiamy dostęp on-line do ok. 100 mln dokumentów patentowych z całego świata, w bazach internetowych patentowych, także komercyjnych PatBase, wspieramy także w korzystaniu z baz patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych

Pobierz ulotkę ofertową PATLIB Gdańsk