Informacje z UP RP | Politechnika Gdańska

Treść strony

Informacje z UP RP

Statystyki Urzędu Patentowego RP 

Ulotka informacyjna UP RP  Kwartalnik UP RP 

1 marca 2004 roku Polski przystąpiła do Europejskiej Organizacji Patentowej. Tym samym Polska stała się stroną konwencji monachijskiej o udzielaniu patentów europejskich.

Organem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patentowej jest z Europejski Urząd Patentowy (EPO).
Programy współpracy Urzędu Patentowego UP i Europejskiego Urzędu Patentowego są różnorodne i stale rozwijają się jednym z nich jest działalność w Polsce sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB.

Dzięki systemowi patentu europejskiego możliwym jest, iż na podstawie jednego zgłoszenia zostaje przeprowadzone, w formie wieloetapowej procedury, jedno postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym, a patent udzielony, jest skuteczny w tych krajach-sygnatariuszach konwencji monachijskiej, które wskaże zgłaszający.

Dzięki przystąpieniu do konwencji monachijskiej i członkostwie w Europejskiej Organizacji Patentowej polski zgłaszający uczestniczy w regionalnym systemie ochrony patentowej funkcjonującym na terenie całej Europy.

Rok 2018 to 100. rocznica ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, oraz utworzenia dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Urzędu Patentowego.