Podsumowujemy rok 2022 na Politechnice Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-30

Podsumowujemy rok 2022 na Politechnice Gdańskiej

PG
Nagrodzone wynalazki, inwestycje liczone w setkach milionów złotych, docenienie w międzynarodowych rankingach, współpraca z czołowymi uczelniami technicznymi Europy, jeden z najlepszych wyników ewaluacji działalności naukowej w kraju, organizacja ważnych wydarzeń – w roku 2022 Politechnika Gdańska konsekwentnie realizowała założone cele. Społeczność naszej uczelni wykazała się też solidarnością z narodem ukraińskim.

W krajowej czołówce, dostrzegana za granicą

W 2022 roku Politechnika Gdańska umocniła swoją obecność w najważniejszych międzynarodowych rankingach. Znalazła się wśród 11 polskich uczelni w tzw. rankingu szanghajskim (Academic Ranking of World Universities), który uznaje się za najbardziej prestiżowy ranking szkół wyższych na świecie. Nasza uczelnia w tegorocznym zestawieniu utrzymała pozycję w przedziale 801-900 i odnotowała wzrost punktowy w dwóch wskaźnikach rankingu: PUB oraz PCP.

W rankingu najlepszych uczelni z całego świata QS World University Rankings Politechnika Gdańska czwarty rok z rzędu uplasowała się w przedziale 801-1000, poprawiając swój wynik o 5 proc. i plasując się w TOP 57 proc. uczelni na świecie uwzględnionych w zestawieniu.

Po raz kolejny znaleźliśmy się w czołówce uczelni z Polski w rankingu Times Higher Education Impact Ranking 2022. Jest to jedyny światowy ranking, który opiera się na Celach Zrównoważonego Rozwoju stworzonych przez ONZ.

W najnowszej edycji światowego rankingu UI GreenMetric World University Ranking zajęliśmy pierwsze miejsce spośród polskich uczelni.

Uzyskaliśmy najwyższe noty w 6. wskaźnikach rankingu U-Multirank.

W World University Rankings by Subject 2023 zostaliśmy sklasyfikowani w czterech kategoriach: Business and Economy, Computer Science, Engineering, Physical Sciences, z czego w dwóch z nich osiągnęliśmy najlepszy rezultat w Polsce!

W  Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) zostaliśmy sklasyfikowani w dwóch dyscyplinach naukowych: inżynieria lądowa (Civil Engineering) oraz elektrotechnika i elektronika (Electrical&Electronic Engineering). Co więcej, w dyscyplinie inżynieria lądowa PG została sklasyfikowana jako jedyna z polskich uczelni biorących udział w rankingu.

Nasza uczelnia dołączyła do konsorcjum dziesięciu europejskich uniwersytetów technicznych ENHANCE. Celem projektu Uniwersytet Europejski ENHANCE jest systemowa, strukturalna i trwała współpraca między uczelniami konsorcjum w celu wypracowania nowych rozwiązań wykraczających poza dotychczasowe modele współpracy.

Politechnika Gdańska potwierdziła też swoją mocną pozycję w kraju – z trzema kategoriami A+ znalazła się w ścisłej czołówce polskich uczelni pod względem liczby najwyższych możliwych kategorii przyznanych w ramach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Ponadto, osiem dyscyplin naukowych prowadzonych na PG otrzymało kategorie A. Kategoria A+ w trzech dyscyplinach to najlepszy wynik spośród uczelni technicznych. W gronie wszystkich ocenianych jednostek naukowych więcej kategorii A+ od Politechniki Gdańskiej uzyskały tylko: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.

Ponadto, zajęliśmy trzecie miejsce wśród najlepszych uczelni technicznych oraz utrzymaliśmy szóstą pozycję w klasyfikacji wszystkich uczelni w kraju w rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy”. Natomiast w Rankingu Kierunków Studiów inżynieria środowiska prowadzona na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska została uznana za najlepszą w Polsce.

Nagrodzone wynalazki, wpływowi naukowcy

Dwa wynalazki opracowane na PG pod kierunkiem prof. Andrzeja Czyżewskiego z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zdobyły w 2022 r. prestiżowe nagrody: CyberRadar został wyróżniony podczas 3. Kongresu „Zdrowie Polaków” w konkursie „Perspektywy Medycyny”, a INZNAK, czyli technologia inteligentnych znaków drogowych do adaptacyjnego sterowania ruchem nagrodzono godłem „Teraz Polska” w kategorii „Innowacje”.

Z kolei sonda do pomiaru szybkości korozji, wynalazek zespołu naukowców kierowanego przez prof. Kazimierza Darowickiego, opracowany we współpracy z PKN Orlen, został nagrodzony podczas XV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®2022. Uzyskał medal platynowy za najbardziej wartościowy wynalazek w sektorze przemysłowym. Ponadto wynalazek otrzymał najwyższą nagrodę Grand Prix pośród wszystkich zgłoszonych wynalazków. Sonda zdobyła też srebrny medal na międzynarodowych targach iENA w Norymberdze.

Ponadto, 53 naukowców z PG znalazło się w gronie Top 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie.

Ważnym wydarzeniem w kontekście nauki była konferencja sprawozdawcza uczelni wyróżnionych w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnie Badawcze” zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z PG. Konferencja, która odbywała się we wrześniu na PG, umożliwiła prezentację dotychczasowych działań uczelni w trzecim roku realizacji programu IDUB oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Więcej o realizacji projektów

Wielomilionowe inwestycje

Politechnika Gdańska to obecnie jeden z największych i najbardziej dynamicznie działających inwestorów na Pomorzu, a także spośród wszystkich uczelni w kraju, a projekty infrastrukturalne realizowane przez PG liczone są w setkach milionów złotych. Sztandarowa inwestycja, czyli budowa Centrum Kompetencji STOS znalazła się wśród najbardziej oczekiwanych inwestycji w 2022 r. w Polsce. CK STOS będzie jednym z najnowocześniejszych ośrodków informatycznych w tej części Europy.

Zrewitalizowany w 2021 r. budynek Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej [nr 11 na mapie kampusu] został nagrodzony w 4. edycji konkursu Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszej gdańskiej realizacji architektonicznej.

Zacieśnianie współpracy w ramach Uczelni Fahrenheita

Politechnika Gdańska wraz z Gdańskim Uniwersytem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim, tworzącymi Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, podpisała umowę o utworzeniu wspólnoty „Uczelnie Fahrenheita” i współpracy w tworzeniu federacji. Uczelnie Fahrenheita wraz z Miastem Gdańsk i partnerami oraz innymi uczelniami zorganizowały po raz pierwszy wspólne rozpoczęcie roku akademickiego pod hasłem Niech żyje nauka! Wraz z Miastem Gdańsk i Hewelianum zorganizowano też Piknik Nauki Fahrenheita, który licznie przyciągnął nie tylko pracowników uczelni i ich rodziny, ale także mieszkańców Gdańska. Politechnika Gdańska z uczelniami FARu pojawiła się również na stoisku polskiego pawilonu na Expo Dubaj 2020 podczas Tygodnia Nauki Polskiej.

Solidarni z Ukrainą

Społeczność akademicka Politechniki Gdańskiej wykazała się solidarnością z Ukrainą realizując szereg działań pomocowych. Wypracowano także rozwiązania, które usprawniły proces rekrutacji studentów z Ukrainy. Więcej o wsparciu dla Ukrainy

Nowi prorektorzy i zastępcy kanclerza

Wprowadzone zostały zmiany we władzach uczelni. Grono prorektorów powiększyło się do pięciu osób. Nowymi prorektorami zostali: dr Barbara Wikieł, prof. PG, prorektor ds. studenckich oraz  dr hab. Mariusz Kaczmarek, prof. PG, prorektor ds. kształcenia. Poszerzono również skład zastępców kanclerza uczelni. Anna Gerlach objęła funkcję zastępcy kanclerza ds. infrastruktury, a dr inż. Andrzej Sobecki został zastępcą kanclerza ds. informatycznych.

Sportowe sukcesy, wielkie Juwenalia

Politechnika Gdańska po raz trzeci z rzędu zdobyła tytuł Akademickiego Mistrza Polski, zarówno w klasyfikacji generalnej, jak również wśród uczelni technicznych.

Blisko 20 tys. ludzi bawiło się podczas Juwenaliów Gdańskich 2022, które współorganizował Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej.

Otwarci na uzdolnioną młodzież

Politechnika Gdańska jako partner organizatora Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników 2022 Fundacji „Perspektywy” miała zaszczyt jako pierwsza ogłosić, które szkoły średnie w województwie zajęły najwyższe miejsca w zestawieniu.

Gala rankingu była jednym z elementów Dni Otwartych Politechniki Gdańskiej. W politechnicznym miasteczku na terenie kampusu pojawiły się setki maturzystów, a na stronie Wirtualna PG odnotowaliśmy blisko 32 tys. użytkowników i ponad 2,5 tys. rejestracji na wydarzenia online

990 wyświetleń